Teenused

• Parketi paigaldus
• Pvc paigaldus
• Krohvimistööd (kipskrohv kui ka lubi-liiv krohv)
• Seinte ja lagede pahteldus ja värvimistööd
• Tapetseerimistööd
• Ripplagede paigaldus
• Kips vaheseinte ja lagede ehitus
• Plaatimistööd
• Uste paigaldus
• Seinamaalingud